top of page
205542469_1588547414683539_572374669992445644_n-2.jpg

Graving og grunnarbeid 

Vi utfører alt innen graving og grunnarbeid for både private og bedrifter.

 

- Tomtegraving, planering og drenering

- Drenering rundt hus

- Massetransport

- Kabelgrøfter

- Terrengarbeid

- Sanering av vann og avløp 

- Pigging av fjell og betong

- Kloakkrenseanlegg 

- Minirenseanlegg 

 

Vi leverer også:

- Gråvanns renseanlegg

- Tette tanker

- Slamavskillere

- Oljeutskillere

- Fettutskillere

- Pumpekummer

- Trykkavløpssystemer

- Overvann systemer

- Vannrenseanlegg

295043704_537186598200629_3270605542118309154_n.jpg
294809751_537186904867265_2530352207961085636_n.jpg
204612942_1588545441350403_4270556678640327598_n.jpg
309541731_586180943301194_4477452166458109127_n.jpg
309193412_586180989967856_7834766276593365786_n.jpg
309479565_586181043301184_7421808721931375591_n.jpg
bottom of page